Ereleden

Hado Ebben (H.A. Ebben) en Fons van Bastelaar (A.P.J. van Bastelaar

Beide ereleden zijn benoemd omdat ze een belangrijke rol hebben gespeeld bij de oprichting van onze Vereniging