Ereleden

Hado Ebben (H.A. Ebben) (✞ 30 juli 2021)

en

Fons van Bastelaar (A.P.J. van Bastelaar)

Beide ereleden zijn benoemd omdat ze een belangrijke rol hebben gespeeld bij de oprichting van onze Vereniging