Wijziging Programma

Geachte leden van Liemers Niederrhein,

Eigenlijk zoudt u nu de uitnodiging krijgen voor de al eens uitgestelde ledenvergadering van Liemers Niederrhein 2020. Maar vanwege het sterk stijgende aantal corona-besmettingen zijn nu weer de al geldende beperkingen voor bijeenkomsten aanmerkelijk strenger geworden.

Na uitvoerig overleg heeft het bestuur daarom moeten besluiten de  ledenvergadering op 31 oktober wederom niet te laten doorgaan. Dat houdt ook in dat de lezing van Edwin Zweers over Operatie Plunder dan evenmin zal plaatsvinden.

Voor ons was doorslaggevend, dat wij niemand voor het dilemma wilden plaatsen hetzij thuis te blijven vanwege het gezondheidsrisico of toch te gaan, omdat ook wij zagen dat we in Bürgerhaus Rees het risico niet voldoende konden uitsluiten.

Het was geen makkelijk beslissing, omdat wij ons bewust zijn van de wettelijk verplichte verantwoording, die wij jaarlijks aan onze leden moeten afleggen.

 

Het niet doorgaan van de ledenvergadering nu betekent dan ook, dat het bestuur niet voor het beleid gedechargeerd kan worden, en dat er ook geen verkiezing van bestuursleden kan zijn. Wij halen dit in de ledenvergadering in 2021. Tot zolang blijft de samenstelling van het bestuur zoals die nu is.

Wat betreft de verantwoording, heeft de kascontrole over 2019 al plaatsgevonden, wij sturen u hierbij het rapport van de kascommissies toe. Voor het overige zijn wij ten volle bereid openheid van zaken te geven aan ieder die dat wenst en het bestuur daarom vraagt.

Tevens gaat om dezelfde reden de aangekondigde BCR concerten dit jaar niet door.

Het voor 14 november 2020 geplande bezoek aan het Römermuseum in Xanten valt helaas ook uit. Het museum heeft de rondleidingen af moeten zeggen.

Wij hopen dat u begrip hebt voor onze beslissing de ledenvergadering nu niet te laten doorgaan, als u erover wilt praten kan dat.

Wij hopen dat u gezond blijft en we verheugen ons erop iedereen weer te zien als dat weer kan.

Michael Arntz                                                                           Stoni Scheurer

Geen categorie