Ledenvergadering sept

Ledenvergadering op zaterdag 18 september 2021 om 11.00 uur

Het gaat om een bijzondere ledenvergadering daar we deze in 2020 wegens Corona moesten uitstellen.

Daarom vindt de ledenvergadering 2020 en 2021 gelijktijdig plaats.

Lunch

Na de ledenvergadering nodigt het bestuur u uit voor een gezamenlijke lunch waarbij  we elkaar na lange tijd weer kunnen ontmoeten.De kosten van de vergadering en de lunch zijn voor het bestuur.

Belangrijk:

In verband met de pandemie en het aantal deelnemers aan de lunch verzoeken wij u zich tot 7 september 2021 aan te melden.

Dit kan per e-mail, schriftelijk of per telefoon bij de

NL.secretaris: 0031(0)316-221515.