Liemers Niederrhein treurt om

Dr. Hado Ebben

 Op 30 juli 2021 is ons erelid Hado Ebben op de leeftijd van 92 jaar overleden.

Met zijn heengaan verliezen we een persoon die zich tot op hoge leeftijd met hart en ziel voor de belangen van onze vereniging heeft ingezet.

Vanaf de oprichting in 1965 heeft hij een beslissende rol gespeeld en heeft hij in hoge mate ertoe bijgedragen dat het onderling begrip tussen de mensen aan beide zijden van de duits- nederlandse grens zich positief ontwikkeld heeft.

Hij had de gave mensen positief te benaderen en te motiveren, hij was een zeer aimabel mens. Zijn oprechte behoefte was mensen samen te brengen en de duits- nederlandse betrekkingen te bevorderen waardoor kostbare persoonlijke contacten ontstonden.

ook was hij een warm voorstander van de uitwisselingen op het gebied van cultuur.

Hij was ook gedurende vele jaren bestuursmatig actief bij het oprichten en instandhouden van de Bundesgemeinschaft voor duits-nederlandse samenwerking.

Wij zijn Hado veel dank verschuldigd voor zijn inzet. Wij zullen hem in dankbaarheid herinneren.

Ook namens onze leden betuigen wij zijn famile onze oprechte deelname.