Horst Balkmann

Wij treuren om het verlies van de heer Horst Balkmann.

Onlangs bereikte ons het droeve bericht dat de heer Horst Balkmann op 25 januari j.l. is overleden op 69 jarige leeftijd. Hij was een actief lid van onze vereniging en vervulde vanaf 1999 gedurende vele jaren de functie van secretaris in het dagelijks bestuur. In zijn periode verscheen ook het boek „Grenzenlos Aktiv“ dat onze vereniging beschrijft.

Als secretaris heeft hij zich, zoals het een goed bankier betaamt, met nauwkeurigheid en betrokkenheid voor Liemers-Niederrhein ingezet. Hij kon een levendige discussie voeren, o.a. over de verdeling van portokosten, in weliswaar niet perfect maar erg goed te begrijpen nederlands. De verbondenheid met nederland was voor hem niet alleen beroepsmatig maar ook privé belangrijk. Wat ook in onze herinnering zal blijven is zijn gevoel voor humor en zijn hartelijke manier om met mensen om te gaan. Dank zij deze eigenschappen heeft hij ook nieuwe leden voor ons geworven, een feit waar we hem nog steeds dankbaar voor zijn.

Hij is ons helaas te vroeg ontvallen en blijven ons de herinneringen aan een hoog gewaardeerd mens. Wij betuigen ons medeleven aan zijn familie.