Bezoek aan het museum ‘Het Depot’ in Wageningen

Excursie in museum ‘Het Depot’ in Wageningen op zaterdag 16 juli 2022 , aanvang 11.00 uur.

In verschillende gebouwen en in de prachtige tuin zijn diverse exposities te zien van moderne beeldhouwkunst die iets te maken hebben met het menselijk lichaam. In  het hoofdgebouw zijn wisselende exposities te zien. Het huidige thema is: “met andere ogen”, de reflectie van kunstenaars op het werk van anderen.

In villa Hinkenoord is een solotentoonstelling te zien van beeldhouwer Thijs Kwakernaak, gebaseerd op “Die Winterreise” van Schubert. En ook een permanente tentoonstelling van Eja Siepman van den Berg. In het nieuwste gebouw “De peppel” is de solotentoonstelling te zien van meest houten beelden van Emile van der Kruk. En dan is er ook in de tuin een groot aantal mooie beelden te zien.

We drinken vooraf een kopje koffie in het restaurant en gaan dan in 2 groepen op pad. Na de lunch vindt het vervolg van de excursie plaats.

Aanmelden is noodzakelijk, zie uitnodiging.