75 jaar bevrijding sep.

Dit programma , gewijd aan 75 jaar Vrijheid en Verzoening , kan vanwege nieuwe coronamaatregelen helaas niet plaatsvinden.

De heer Peter Hinze (burgemeester van Emmerich) en de heer Luciën van Riswijk (burgemeester van Zevenaar) zullen kort enige woorden betreffende dit thema spreken.

Het geheel wordt door de BCR onder leiding van Hans Linnartz omlijst met een mooie cantate en een motet.

Zoals altijd is de entree vrij, bij de uitgang wordt om een bijdrage gevraagd.

Nog een belangrijke opmerking:

In verband met de verplichte afstand door de corona pandemie zijn er minder plaatsen beschikbaar.

Daarom moet u zich aanmelden bij het secretariaat, dit wordt bij ontvangst in de kerk gecontroleerd en worden er plaatsen aangewezen.

Bij overschrijding van het aantal (u kunt dus niet terecht), krijgt u bericht.

Krijgt u geen bericht dan kunt u het concert bijwonen.

Voor de leden die niet kunnen deelnemen, zal de BCR de uitvoering opnemen en zal deze per internet te zien zijn. De daarvoor benodigde link wordt nog meegedeeld.

Het is jammer dat we onder deze omstandigheden moeten handelen, we hopen echter op deze manier weer van start kunnen gaan. We hopen op uw begrip.

Uitnodiging