BCR H Messe nov.

Vervallen wegens coronamaatregelen

Bach Collegium Rhenanum

H-Moll Messe BWV 232

De H-Moll Messe  van Bach is als zijn laatste voltooide vocaalmuziekstuk het hoogtepunt van de geestelijke koormuziek en kan als rijke compositie nauwelijks overtroffen worden. Oude composities weeft de barokke meester kunstzinnig in een nieuw geheel, zijn scheppingsproces duurt decennia , totdat de cyclus voltooid is. De H- moll  Messe omvat alles wat Bach voor zang  en instrumenten gecomponeerd heeft. Ondanks dat of misschien wel juist daarom is het resultaat een onovertroffen klankcompositie. Het vormt een synthese van verschillende stijlen van renaissance polyphonie tot laatbarok.  Een oeuvre dat in haar twee delen zich als een onlosmakelijk geheel presenteert. Het eerste deel, van ietwat duistere signatuur, met spanning geladen in H-Moll, contrasteert met het tweede deel, dat met een jubelende geloofsbeleving  in een feestelijk D-Dur geopend wordt. Er is misschien geen ander werk van de barokke meester en nauwelijks in de gehele muziekliteratuur, dat zoveel compositietechnische kwaliteiten in zich heeft.

Alleen toegankelijk na vooraanmelding, beperkte bezoekersaantallen vanwege Corona-maatregelen.