Hartelijk welkom op de internetsite van Liemers-Niederrhein

 

Al spelen de politieke grenzen tussen Nederland en Duitsland tegenwoordig een steeds kleinere rol, toch blijven er culturele verschillen en vaak ook nog vooroordelen. Het doel van onze vereniging Liemers-Niederrhein is deze te verminderen en daar waar mogelijk te laten verdwijnen. Met dit doel werd onze vereniging in 1965 opgericht. In dat jaar waren de verschillen veel groter dan nu en was er veel moed voor nodig om een grensoverschrijdende vereniging op te richten met als streven de mensen in de historische gebieden Liemers en Niederrhein weer nader tot elkaar te brengen. Terugblikkend moeten we vaststellen dat vooral dankzij de enthousiaste persoonlijke inzet van vele mensen aan beide zijden van de grens de doelstellingen van de vereniging met succes konden worden nagestreefd en worden nog steeds voortgezet. Ons jaarprogramma is op deze doelstellingen gebaseerd.

Wij nodigen u van harte uit nader met onze Vereniging kennis te komen maken.

 

 

Evenementen

  • 31.05.2020 |
    -

    In verband met de coronabeperkingen heeft het bestuur besloten om de geplande ledenvergadering op 21 april 2020 niet door te laten gaan en later dit jaar te houden. Een nieuwe datum voor deze vergadering zal tijdig worden bekendgesteld.

    Om dezelfde reden vinden het concert van de BCR op zondag 19 april en 24 mei 2020 alsmede het bezoek aan de Wasserburg Anholt op 9 mei 2020 geen doorgang. Mogelijk kan dat bezoek alsnog later in het jaar plaatsvinden.