Welkom op de internetsite van Liemers-Niederrhein

Al spelen de politieke grenzen tussen Nederland en Duitsland tegenwoordig een steeds kleinere rol, toch blijven er culturele verschillen en vaak ook nog vooroordelen. Het doel van onze vereniging Liemers-Niederrhein is deze te verminderen en daar waar mogelijk te laten verdwijnen. Met dit doel werd onze vereniging in 1965 opgericht. In dat jaar waren de verschillen veel groter dan nu en was er veel moed voor nodig om een grensoverschrijdende vereniging op te richten met als streven de mensen in de historische gebieden Liemers en Niederrhein weer nader tot elkaar te brengen. Terugblikkend moeten we vaststellen dat vooral dankzij de enthousiaste persoonlijke inzet van vele mensen aan beide zijden van de grens de doelstellingen van de vereniging met succes konden worden nagestreefd en worden nog steeds voortgezet. Ons jaarprogramma is op deze doelstellingen gebaseerd.

Wij nodigen u van harte uit nader met onze Vereniging kennis te komen maken.

Evenementen

 • 14.02.2021 |
  -

  Geachte leden van Liemers Niederrhein,

  Onze vereniging staat altijd in het teken van ontmoeting over de grens van Nederland en Duitsland om samen boeiende zaken te beleven.

  En dan is er het virus, dat door de hele wereld waait en waardoor  onze activiteiten gevaar opleveren voor de deelnemers. Er zit dan ook niets anders op om de activiteiten even niet door te laten gaan. Maar dat “even” duurt wel knap lang, we missen elkaar!

  Het bestuur probeert altijd een nieuw jaarprogramma te organiseren, waar we onze leden blij mee kunnen maken. Ook dit keer hebben we allerlei ideeën, we hebben nog een lijst van plannen die niet door konden gaan. Maar het blijft helaas onzeker wanneer we weer gezellig bijeen kunnen komen op een veilige manier.

  Meestal presenteren we de plannen bij een druk bezochte wintermaaltijd in januari. Ook dat zit er dit jaar niet in.

  We willen graag snel toe naar hervatting van de ontmoetingen met een mooi programma.

  Elke keer kijken wij weer verdrietig naar een doorgestreepte activiteit van Liemers Niederrhein in onze agenda’s. Wij denken dat we dat allemaal heel erg missen.

  Maar de band blijft, en hopelijk blijven we allen gezond.

  Omdat we door het schrappen van programmapunten weinig uitgaven hadden en hebben wil het bestuur voor 2021 geen contributie vragen aan onze leden.

  Formeel zal dit voorstel nog behandeld moeten worden in de eerstvolgende ledenvergadering.

  Zodra alle beperkingen weer zijn opgeheven pakken we de draad weer op en hoort u van ons welke activiteiten er aan komen.

  Met hartelijke groet,

  Michael Arntz                                                                           Stoni Scheurer