Welkom op de internetsite van Liemers-Niederrhein

Al spelen de politieke grenzen tussen Nederland en Duitsland tegenwoordig een steeds kleinere rol, toch blijven er culturele verschillen en vaak ook nog vooroordelen. Het doel van onze vereniging Liemers-Niederrhein is deze te verminderen en daar waar mogelijk te laten verdwijnen. Met dit doel werd onze vereniging in 1965 opgericht. In dat jaar waren de verschillen veel groter dan nu en was er veel moed voor nodig om een grensoverschrijdende vereniging op te richten met als streven de mensen in de historische gebieden Liemers en Niederrhein weer nader tot elkaar te brengen. Terugblikkend moeten we vaststellen dat vooral dankzij de enthousiaste persoonlijke inzet van vele mensen aan beide zijden van de grens de doelstellingen van de vereniging met succes konden worden nagestreefd en worden nog steeds voortgezet. Ons jaarprogramma is op deze doelstellingen gebaseerd.

Wij nodigen u van harte uit nader met onze Vereniging kennis te komen maken.

Evenementen

 • |
  -

  Geachte leden van Liemers Niederrhein,

  Eigenlijk zoudt u nu de uitnodiging krijgen voor de al eens uitgestelde ledenvergadering van Liemers Niederrhein 2020. Maar vanwege het sterk stijgende aantal corona-besmettingen zijn nu weer de al geldende beperkingen voor bijeenkomsten aanmerkelijk strenger geworden.

  Na uitvoerig overleg heeft het bestuur daarom moeten besluiten de  ledenvergadering op 31 oktober wederom niet te laten doorgaan. Dat houdt ook in dat de lezing van Edwin Zweers over Operatie Plunder dan evenmin zal plaatsvinden.

  (meer…)