Hartelijk welkom op de internetsite van Liemers-Niederrhein

Al spelen de politieke grenzen tussen Nederland en Duitsland tegenwoordig een steeds kleinere rol, toch blijven er culturele verschillen en vaak ook nog vooroordelen. Het doel van onze vereniging Liemers-Niederrhein is deze te verminderen en daar waar mogelijk te laten verdwijnen. Met dit doel werd onze vereniging in 1965 opgericht. In dat jaar waren de verschillen veel groter dan nu en was er veel moed voor nodig om een grensoverschrijdende vereniging op te richten met als streven de mensen in de historische gebieden Liemers en Niederrhein weer nader tot elkaar te brengen. Terugblikkend moeten we vaststellen dat vooral dankzij de enthousiaste persoonlijke inzet van vele mensen aan beide zijden van de grens de doelstellingen van de vereniging met succes konden worden nagestreefd en worden nog steeds voortgezet. Ons jaarprogramma is op deze doelstellingen gebaseerd.

Wij nodigen u van harte uit nader met onze Vereniging kennis te komen maken.

Verstorben

Evenementen

 • 01.07.2020 |
  -

  Programmawijziging 2020

  Na het afzeggen van onze ledenvergadering in april en het bezoek aan  Schloss Anholt in mei, zijn we jammer genoeg genoodzaakt alle evenementen tot en met augustus af te zeggen. Daarbij behoren ook de concerten van de BCR.

  Naast onze excursie naar Rotterdam zal ook de busreis naar Garderen en Harderwijk

  niet doorgaan. Onafhankelijk van de regels in Duitsland en Nederland vindt het bestuur het laten doorgaan van busreizen in dit jaar niet raadzaam. We hopen op uw begrip.

  Het belangrijkste is nu om niemand met het corona virus te besmetten.

  We zullen proberen om de uitgevallen evenementen op een later tijdstip in te halen.

  In september zal weer een concert van De BCR uitgevoerd worden, waarbij de woorden met betrekking op 75 jaar vrijheid, voorzien voor  maart j.l., uitgesproken  worden.

  De oorspronkelijk op 21 april geplande ledenvergadering zal nu op 31 oktober 2020 gehouden worden, en wel in het Bürgerhaus in Rees, samen met de voordracht door

  Edwin Zweers over “Operatie Plunder”.

  We hopen ons geplande programma voor november en december wel door te laten gaan.

  U ontvangt, zoals gewoonlijk, vroegtijdig de uitnodigingen. Ook op onze internetsite zullen de wijzigingen en uitnodigen te zien zijn.

  Met vriendelijke groet,

  Stoni Scheurer                                                                               Michael Arntz