Hartelijk welkom op de internetsite van Liemers-Niederrhein

 

Al spelen de politieke grenzen tussen Nederland en Duitsland tegenwoordig een steeds kleinere rol, toch blijven er culturele verschillen en vaak ook nog vooroordelen. Het doel van onze vereniging Liemers-Niederrhein is deze te verminderen en daar waar mogelijk te laten verdwijnen. Met dit doel werd onze vereniging in 1965 opgericht. In dat jaar waren de verschillen veel groter dan nu en was er veel moed voor nodig om een grensoverschrijdende vereniging op te richten met als streven de mensen in de historische gebieden Liemers en Niederrhein weer nader tot elkaar te brengen. Terugblikkend moeten we vaststellen dat vooral dankzij de enthousiaste persoonlijke inzet van vele mensen aan beide zijden van de grens de doelstellingen van de vereniging met succes konden worden nagestreefd en worden nog steeds voortgezet. Ons jaarprogramma is op deze doelstellingen gebaseerd.

Wij nodigen u van harte uit nader met onze Vereniging kennis te komen maken.

 

 

Evenementen

 • 12.04.2018 | 19.30
  's-Heerenberg - Grand Café "Heeren Dubbel" Huis Bergh

  Lezing door Dr Philip Gondecki van het „Bonner Institut für Migrationsforschung und Interkulturelles Lernen“

  Verhandeling over het thema Migratie

  De lezing omvatte behandeling van o.a. kulturele verschillen en levensvormen en de uitdagingen die hieraan verbonden zijn om deze in onze samenleving in te passen. Ook wordt een beeld geschetst van het werk van het Bonner instituut voor migratieonderzoek en intercultureel leren en worden voorbeelden gegeven van de betrokkenheid van migrantenorganisaties, verenigingen en tot stand komen van goede initiatieven ,die tot succesvolle integratie en openheid hebben geleid en die bijgedragen hebben tot begrip voor elkaar .

  toegankelijk voor leden en vrienden van Liemers Niederrhein

  Uitnodiging

  Download invitatie